Norge og EU enige om rekekvote i Skagerrak

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge og EU har undertegnet en avtale om ulike forvaltningsspørsmål i Skagerrak. Den norske rekekvoten i 2022 blir på 4406 tonn mot 4165 tonn i fjor. Den totale rekekvoten for 2022 er satt til 7 712 tonn mot 7166 tonn i fjor.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på brygga i Kristiansand.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran på brygga i Kristiansand. Foto: NFD

– Den norske kvoten er noe økt fra i fjor. Kvoten er satt i henhold til vitenskapelige råd og sikrer et bærekraftig fiske. Det er jeg tilfreds med, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Norge og EU ble også enige om å endre innretningen på forvaltningsplanen for reker. Blant annet har partene bestemt seg for å skrote opplegget med en foreløpig og en endelig kvote. Fra og med 2023 vil det kun fastsettes én kvote hvert år. Det skaper bedre forutsigbarhet for alle parter. 

Utkast til ny forvaltningsplan er sendt ICES (det internasjonale havforskningsrådet) til vurdering.