Norge og Flandern forener krefter i energiomstillingen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Flanderns ministerpresident Jan Jambon møtte torsdag olje- og energiminister Terje Aasland i Oslo.

Jambon og Aasland

F.v den flamske ministerpresidenten Jan Jambon og statsråd Terje Aasland. 

Først av alt diskuterte ministrene krisen i Europe og i energimarkedene etter Russlands invasjon av Ukraina. Det er behov for en rekke tiltak for å redusere avhengigheten av Russlands energiforsyning. Norge kan gi viktige bidrag til dagens situasjon ved å opprettholde dagens høye produksjon av olje og gass og videreføre fortsatt høy regularitet gjennom hele gassforsyningskjeden.

I tillegg er det behov for fortsatt å ha fokus på energieffektivisering, og akselerere utrullingen av fornybar energi. Både regionen Flandern og Norge har høye ambisjoner for realisering av havvind.

Energikrisen forsterker behovet for energiomstilling, som bare kan realiseres gjennom tett europeisk samarbeid. Flandern og Norge tar sikte på å fortsatt arbeide konstruktivt med å rulle ut ulike lavkarbonteknologie,r og ønsker å ta en pionerrolle i Europa. Begge ministrene ser på karbonfangst og lagring som en del av klimaløsningen- særlig for energiintensiv industri- og ønsker å fortsette det gode samarbeidet i North Sea Basin Task Force. I tillegg tar begge mål av seg til å ferdigstille en bilateral avtale under rammeverket til Londonprotokollen innen utgangen av året, slik at CO2-transport mellom Flandern og Norge snart kan bli en realitet.

Avslutningsvis har Flandern og Norge de samme ambisjoner når det gjelder hydrogen. Hydrogen har en stor fremtid dersom den produseres på en bærekraftig måte, særlig innen energiintensiv industri og transport. Flandern og Norge vil dele kunnskap om ulike former for lavkarbon hydrogen, med sikte på å gjennomføre felles prosjekter. Et aktuelt prosjekt av denne typen er prosjektet H2BE, der Equinor, Engie og Fluxys ser på muligheter for å etablere et lavkarbon hydrogenproduksjonsanlegg på 1 gigawatt i Ghents havneområde i Flandern.