Norge og Tyskland er partnere i grønn omstilling

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Tyskland er Norges viktigste partner i Europa. Vi må videreutvikle energisamarbeidet innen fornybar energi, og utforske muligheter på områder som hydrogen og havvind. Gjennom samarbeid kan vi nå felles mål om grønn omstilling og lavere utslipp, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre står på gaten i Berlin.
Statsminister Jonas Gahr Støre i Berlin. Foto: Marte Lerberg Kopstad/Statsministerens kontor

Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Berlin i dag etter invitasjon fra Tysklands forbundskansler Olaf Scholz. Statsministeren møter også tysk næringsliv for å diskutere grønn omstilling og energisamarbeid.  

– Norge og Tyskland samarbeider tett om å håndtere utfordringene Europa står overfor, både på klima, grønn omstilling og sikkerhet. Det har vært et omfattende energisamarbeid mellom Norge og Tyskland i mange år, og det er positivt at det stadig videreutvikles også innenfor fornybar energi, sier statsminister Støre.

Norge har gode forutsetninger for å lykkes med grønn verdiskaping, særlig på grunn av viktige ressurser og kompetanse innen energi, offshore og maritim sektor, som er sentrale områder for grønn omstilling i EU-landene.

– Regjeringen vil styrke Norges klimasamarbeid med EU betydelig og videreutvikle dette til å inkludere et strategisk industripartnerskap. Norge har kunnskap og ekspertise som kan hjelpe Europa i å lykkes med grønn omstilling samtidig som vi skaper nye jobber hjemme. Her er Tyskland en sentral samarbeidspartner, sier Støre.

Samarbeid om grønn omstilling, energi, helse samt den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa vil være hovedtema for samtalene med Scholz. I tillegg til partnerskapet i Europa, samarbeider Norge og Tyskland også tett i Nato og FN.

På programmet i Berlin står også et besøk til arkitekturutstillingen «Mad about dugnad». Det norske arkitektkontoret Mad har vunnet konkurransen om å designe det som vil bli Europas høyeste trehus, WoHo, som skal bygges midt i Berlin.

– Dette er et spennende og inspirerende prosjekt. Norsk byggenæring skiller seg ut ved å være langt fremme i grønn omstilling av industrien og er med på å skape løsninger for en bærekraftig fremtid for byggenæringen. Sirkulærbygg med materialbruk som for eksempel tre, oppfattes som ny norsk ekspertise, sier Støre.