Norge og USA med felles initiativ for utslippsfri skipsfart

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og USAs klimautsending John Kerry lanserte The Green Shipping Challenge under klimatoppmøtet i Sharm el Sheikh mandag. Dette er et initiativ som skal øke innsatsen for grønn skipsfart. Norge vil og kan lede an i klimaomstillingen av skipsfarten, og regjeringen har meldt inn bidrag om økt innsats her hjemme og internasjonalt.

– Vi står midt i en klimakrise, og vi må øke innsatsen på alle områder for å holde 1,5-gradersmålet innen rekkevidde. Skipsfart er en viktig internasjonal kilde til utslipp, derfor har president Biden og jeg gjennom The Green Shipping Challenge invitert statsledere og industri til å gjøre mer for å få ned utslippene fra skipsfart, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Statsminister Jonas Gahr Støre og USAs klimautsending John Kerry.
Statsminister Jonas Gahr Støre og USAs klimautsending John Kerry.

Klimagassutslipp fra skipsfart utgjør i underkant av 3 prosent av de globale menneskeskapte utslippene, og er derfor en betydelig utslippskilde. FNs sjøfartsorganisasjon, IMO, har satt et mål om å halvere skipsfartens utslipp innen 2050 sammenlignet med 2008-nivå, men forhandler nå om nye utslippsmål. The Green Shipping Challenge har til hensikt å stimulere til en raskere klimaomstilling av skipsfarten, og kommer i tillegg til klimakrav som forhandles i IMO.


Til nå har over 30 bidrag blitt meldt inn fra land og industri gjennom initiativet, og flere har varslet at de vil melde inn bidrag. Bidragene omhandler både konkrete initiativ for å etablere grønne skipskorridorer, etablere bunkringsmuligheter for klimavennlig drivstoff, støtte forskning og utvikling, utarbeide handlingsplaner for grønn skipsfart og introdusere lav- og nullutslippsskip.

– Norge skal lede an i klimaomstillingen av skipsfarten, og vi har meldt inn bidrag om økt innsats her hjemme og internasjonalt. I tillegg til å øke elektrifiseringen av skipsfarten i Norge, utarbeider vi en plan for å gjøre klimavennlig drivstoff tilgjengelig for skipsfarten. Klimavennlig skipsfart er en viktig del av regjeringens grønne industriløft, sier Støre.

Også norsk maritim industri har tatt utfordringen og samlet seg om et bidrag. De understreker samarbeid som nøkkel til grønne løsninger. I tillegg lanserer Grønt Skipsfartsprogram et bidrag som vil stimulere til bruk av ammoniakk som nullutslipps drivstoff til skipsfarten.

I desember 2022 skal FNs skipsfartsorganisasjon (IMO) gjennomføre klimaforhandlinger hvor nye klimamål og nye klimakrav skal drøftes.

– Norge har sendt inn forslag om å skjerpe FNs skipsfartsorganisasjon (IMO) sine klimaambisjoner, inkludert nullutslipp innen 2050. Vi har også foreslått at IMO inkluderer etablering av grønne korridorer for skipsfart i sitt arbeid, og etablerer krav til økt bruk av klimavennlig drivstoff kombinert med karbonprising, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Les den amerikanske nettsaken: Launch of the Green Shipping Challenge at COP27 - United States Department of State