Norge øker støtten til FNs arbeid for internasjonal fred og sikkerhet

Voldelige konflikter øker i antall og blir stadig mer komplekse. De humanitære konsekvensene er brutale, og et rekordhøyt antall mennesker er på flukt. - Å forebygge og avverge konflikt er uendelig mye bedre og billigere enn å reparere skadene. Her spiller FN en nøkkelrolle, men trenger mer ressurser. Norge vil nå øke støtten til FNs fredsbyggingsfond med 115 millioner kroner over tre år, sier utenriksminister Børge Brende.

Den norske støtten blir annonsert på en giverkonferanse i FN onsdag, der FNs generalsekretær Ban Ki-moon deltar.

- FN har et unikt mandat for å forebygge og løse konflikter og bidra til å bygge varig fred. Det er av avgjørende betydning at verdenssamfunnet gir FN tilstrekkelig politisk og økonomisk støtte i dette viktige arbeidet. Her er Norge et land som bidrar, sier utenriksminister Brende. 

Norge støtter det pågående arbeidet for å reformere og effektivisere FNs fredsoperasjoner. Norge har gjennom årene investert store ressurser i fred- og forsoningsarbeid og styrket FNs evne til å forebygge konflikt og megle. I Colombia har Norge lagt til rette for at partene nå har nådd en fredsavtale.

- Politisk vilje er avgjørende for å lykkes. Colombia er et godt eksempel: uten at partene selv ønsker fred, er det lite omverdenen kan gjøre. For å lykkes må fredsprosesser også være inkluderende, og gi kvinner og minoriteter en stemme, sier Brende.

FNs fredsbyggingsfond jobber helhetlig med fredsbygging: fra konfliktforebygging via konfliktdempende tiltak og meglingsstøtte, til forsoning etter konflikter og gjenoppbygging. Fondet kanaliserer støtte til en rekke FN-organisasjoner og samarbeider tett med nasjonale og lokale myndigheter, sivilt samfunn og Verdensbanken. Norge har vært en sterk støttespiller til fondet siden oppstarten i 2006.

Til toppen