Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FAOs Generalkonferanse:

Norge setter antimikrobiell resistens høyt på dagsorden under FAOs Generalkonferanse

Statsråd Jon Georg Dale holdt mandag 3. juli hovedinnlegget på vegne av den norske delegasjonen på FAOs Generalkonferanse. Innlegget var en del av Generaldebatten hvor tema var "Climate Change, Agriculture and Food Security". Hovedbudskapet fra Dale var at antimikrobiell resistens (AMR) må prioriteres enda høyere på den internasjonale agendaen. AMR er vår tids største globale helsetrussel og kan bare bekjempes gjennom bredt internasjonalt samarbeid.

Landbruks- og matministeren var sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie og fiskeriminister Per Sandberg i juni 2017 vertskap for et nordisk toppmøte om antimikrobiell resistens. De nordiske ministrene med ansvar for mat og landbruk ble enige om tre hovedområder som må stå sentralt i kampen mot AMR og som de nordiske land skal jobbe sammen for å fremme hjemme og på den internasjonale arenaen:

  1. Fremme betydningen av godt forebyggende arbeide, samt redusert og mer riktig bruk av antibiotika.
  2. En bedre praksis for foreskriving av antibiotika, uten økonomiske incentiv for den som foreskriver.
  3. Reservere visse kritiske antibiotika til humant bruk og ikke tillate disse brukt til dyr.
Hovedbudskapet fra Dale var at antimikrobiell resistens (AMR) må prioriteres enda høyere på den internasjonale agendaen.
Hovedbudskapet fra Dale var at antimikrobiell resistens (AMR) må prioriteres enda høyere på den internasjonale agendaen. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Dale møtte sine nordiske kolleger ved innledningen av Generalkonferansen. Hensikten var å følge opp enigheten fra det nordiske toppmøtet og foreslå felles nordisk uttalelse gjennom de ulike lands hovedinnlegg i Generaldebatten. Alle de nordiske landene sluttet seg i møtet til det norske forslaget om uttalelse til Generalkonferansen om AMR.

I hovedinnlegget la Dale også stor vekt på Bærekraftsmålene og Agenda 2030 som den sentrale rammen for utvikling de neste årene. Han pekte på FAOs sentrale rolle som en global kunnskaps- og kompetanseorganisasjon. Oppsummert la han vekt på at FAOs unike rolle som troverdig senter for teknisk kompetanse og kapasitet som gir seg utslag i policyanbefalinger og normer/standarder, er mer nødvendig enn noen gang innen landbruk og klima, genetiske ressurser, AMR, bærekraftig forvaltning av marine og skogressurser, for å nevne noen prioriterte områder for Norge. 

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen