Norge støtter Ecuadors regnskoginnsats

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ecuador gjør et viktig arbeid med å redusere avskoging. Dette er avgjørende for klodens klima og biomangfold. Norge har derfor annonsert at vi støtter Ecuador med 130 millioner kroner for oppnådde resultater.

Ecuador mottar pengene etter en tilbakegang i avskogingen i 2019. Pengene skal brukes på ytterligere tiltak for å holde avskogingen nede.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide kunngjorde utbetalingen i et møte sammen med Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique Miranda i New York tirsdag. Barth Eide er i New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling.

Espen Barth Eide og Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique
Espen Barth Eide og Ecuadors miljøminister Gustavo Manrique da de møttes under klimatoppmøtet i Glasgow i fjor

– Jeg vil gratulere min kollega og Ecuador. Disse resultatene tjener ikke bare Ecuador og menneskene som bor der, men hele verden, sier Barth Eide. 

Gode resultater

Norge og Tyskland inngikk et klima- og skogsamarbeid med Ecuador i 2018. Hensikten er å belønne Ecuador for å redusere avskogingen og støtte landet i å nå klimamålene sine. Nå fire år senere har Ecuador mottatt omtrent 400 millioner kroner fra Norge og Tyskland for gode resultater. Store deler av Ecuadors skog er en del av Amazonas-regnskogen.

Ecuadors klimautslipp fra avskoging gikk ned med 14 millioner tonn CO2 i 2019 sammenlignet med et gjennomsnitt for de fem foregående årene. Norge betaler Ecuador for en andel av disse kuttene, omtrent 2,6 millioner tonn CO2. Til sammenligning tilsvarer 14 millioner tonn CO2 nesten 30 prosent av alle norske utslipp. 

Klima- og skogsamarbeidet organiseres gjennom den tyske utviklingsbanken KfW og skogprogrammet «REDD Early Movers».

 

Dobler område for skogvern

Forskning viser at ingen beskytter skogen bedre enn urfolk. 70 prosent av pengene Ecuador mottar går til lokale tiltak for å bevare skogen, inkludert til urfolk og lokalsamfunn. Pengene bidrar til å legge forholdene til rette for ekstra innsats for å bevare skogen.

Urfolk og lokalsamfunn mottar penger gjennom Ecuadors eget program for frivillig skogvern, “Socio Bosque”. Her prioriterer myndighetene fattige grupper med bruksrettigheter til skogen. Disse tilbys en kontrakt hvor de får penger dersom skogen ikke hugges, og samtidig forbereder de en plan som viser hvordan de kan sikre seg inntekter fra aktiviteter som ikke fører til avskoging.

Så langt har klima- og skogpartnerskapet med Ecuador støttet at skogområder på 440 km2 er inkludert i Socio Bosque. Midlene skal dekke at ytterligere 870 km2 blir inkludert de neste årene.  

Privat sektor vil bidra

Ecuador ble i fjor et av de første landene som signerte en intensjonserklæring med LEAF-koalisjonen. Gjennom koalisjonen går selskaper og land sammen om å sikre storskala finansiering til tropiske skogland som lykkes i å bevare sine skoger. Norge, USA og Storbritannia deltar sammen med flere av verdens største selskaper som Amazon, Salesforce og Unilever. LEAF har allerede mobilisert over 1 milliard dollar.

Utbetalinger gjennom LEAF vil først kunne starte i sent 2024. Norge har derfor tidligere tilbudt Ecuador nye 200 millioner kroner dersom avskogingen holdes nede inntil LEAF starter. Ecuador forventer å offentliggjøre ferske utslippstall om kort tid.

 

[1]