Norge støtter flomofrene i Libya

– Libya er hardt rammet av storflom. Flere tusen mennesker er omkommet, savnet eller har mistet hjemmene sine. Norge bidrar nå med 25 millioner kroner til livreddende innsats nordøst i landet. Pengene går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære partnere som er på plass i Libya, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Søndag 10. september ble den nordøstlige delen av Libya rammet av stormen Daniel med kraftig vind og styrtregn. Ekstremværet har ført til store oversvømmelser og enorme ødeleggelser. Demninger brast og flere meter høyt vann forårsaket stor skade og tap av liv.

Bilde av bil under vann og redningsarbeider ved vannkanten under flommen i Libya
Røde Kors er blant hjelpeorganisasjonene som jobber for å redde savnede etter flommen i Libya. Foto: Røde Kors

– Den norske støtten vil gå til Flyktninghjelpen, Røde Kors-bevegelsen og FN. De gjør nå en vanskelig, men uvurderlig innsats for å redde liv og hjelpe de overlevende. Det betyr å sikre mat, medisiner og tak over hodet for de som er rammet av flommen, sier Tvinnereim.

Den norske bidraget kommer i tillegg til støtten til nødhjelpsarbeidet som allerede er i gang gjennom FN-systemet. Hvert år gir Norge 450 millioner kroner til FNs nødhjelpsfond (CERF). Det betyr at hver tiende krone fra nødhjelpsfondet er fra Norge. Disse pengene er allerede i bruk etter flommen.

Klare til å bidra ytterligere

Omfanget av katastrofen og mangelen på nøyaktig og pålitelig informasjon fra de flomutsatte områdene er en betydelig utfordring. Begrenset tilgang og den krevende politiske og sikkerhetsmessige konteksten i Libya, gjør det vanskeligere å gi og koordinere effektiv humanitær hjelp. FNs koordinator i Libya har satt opp et kriseteam for å bistå lokale myndigheter og organisasjoner.

– Norge er klar til å bidra med ytterligere humanitær bistand. Den norske ambassaden i Kairo følger situasjonen, og er i kontakt med våre partnere for å få best mulig oversikt over situasjonen i de rammede områdene, sier Tvinnereim.

Norsk støtte til Marokko

Marokko har også blitt hardt rammet de siste dagene av en alvorlig naturkatastrofe. Norge har støttet Røde Kors-føderasjonen (IFRC) med 10 millioner kroner. Støtten går til arbeidet for å sikre mat, medisiner og tak over hodet for de som er rammet.