Norge støtter kvinners rettigheter i Afghanistan

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Mer innsats må til for å sikre kvinners rettigheter i Afghanistan. Vi må bygge videre på positiv fremgang, sier utenriksminister Børge Brende. Han er hovedtaler på en konferanse i Kabul i dag om kvinners rettigheter i Afghanistan, arrangert av afghanske myndigheter i samarbeid med Norge og USA.

Afghanske myndigheter erkjenner at den kvinnelige delen av befolkningen utsettes for diskriminering og møter mange utfordringer i hverdagslivet. Blant annet har Afghanistan blant den høyeste spedbarnsdødeligheten i verden og vold mot kvinner går oftest ustraffet. Men det er også fremgang. Fra nesten null jenter i 2001 er omlag 3,3 millioner jenter i dag innskrevet i grunnskolen.

- Dagens konferanse viser styrken i det afghanske engasjementet for å bedre kvinners situasjon - fra samlingsregjeringens ledelse til kvinner og menn fra alle landets provinser. Norge og det internasjonale samfunn stiller seg bak deres innsats, sier Brende.

Målet for helgens konferanse er å sette kvinnespørsmål høyere på dagsorden i Afghanistan. Møtet samlet afghanere fra hele landet som arbeider for å bedre kvinners situasjon og for økt deltakelse av kvinner i økonomi, politikk og samfunn.

- Afghanistan trenger sårt kvinners bidrag på alle felt. Afghanske kvinner har oppnådd mye, men opplever fremdeles store problemer. De krever at deres rettigheter er ivaretatt, de vil ha like muligheter som menn til utdanning og arbeid, og de ønsker å bidra til å utvikle landets fremtid. Kvinners deltakelse er svært viktig for å sikre en fredelig utvikling, sier Brende.

Anbefalinger fra konferansen vil bringes inn i NATOs kommende toppmøte i Warszawa og givermøtet for Afghanistan i Brussel til høsten. Konferansen er oppfølging av høynivåkonferansen om kvinners rettigheter og muligheter i Afghanistan som ble holdt i Oslo i 2014 og i Washington D.C. i 2013.

Alle norske tilskuddsmottakere i Afghanistan er forpliktet til å ivareta kvinners rettigheter i sine prosjekter. Norge har blant annet finansiert byggingen av et stort internat for kvinnelige studenter i Faryab, som har muliggjort at mange jenter for første gang har fått tilgang til høyere utdanning. I perioden fra 2013 til 2015 er det ferdigstilt 10 skoler med til sammen 91 klasserom i Faryab provinsen med norsk støtte. Det har gjort det mulig for omlag 3300 flere elever å få gå på skole og flesteparten av elevene er jenter. Nærmere 400 jordmødre har fullført utdanning i regi av Afghanistankomiteen i løpet av de siste årene. Det utgjør 10 prosent av alle registrerte jordmødre i landet.