Nyheter

Norge vil delta i internasjonal avtale for utveksling av opplysninger om kryptoaktiva

Norge inngår i dag en intensjonsavtale med 47 land om å tiltre OECDs nye standard for rapportering og automatisk utveksling av opplysninger om kryptoaktiva (CARF), med sikte på å gjennomføre første utveksling i 2027.

Intensjonsavtalen signaliserer at landene vil legge til rette for økt åpenhet og transparens ved å tiltre standarden, innføre reglene i nasjonal rett og utveksle relevante opplysninger så tidlig som mulig.

Undertegningen er et viktig skritt i arbeidet med å avdekke skjulte inntekter i utlandet.

Den multilaterale avtalen om å tiltre CARF vil trolig åpnes for signering i 2024.

Gjennom avtalen vil norske skattemyndigheter motta opplysninger om norske skattepliktiges transaksjoner med kryptoaktiva hos utenlandske vekslingstjenester.

Tilsvarende skal norske vekslingstjenester rapportere opplysninger til norske skattemyndigheter om personer, selskaper og andre enheter som er hjemmehørende i utlandet. Disse opplysningene vil så utveksles med skattemyndigheten i landet der den skattepliktige er bosatt.

Avtalen bygger i stor grad på de samme reglene og prinsippene som Common Reporting Standard (CRS), og vil bidra til at CRS ikke undergraves ved at verdier flyttes fra tradisjonelle verdipapirer til kryptoaktiva.

Les mer: