Tilbake til normale søkertall til høyere utdanning og flere studieplasser enn noen gang

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Et godt arbeidsmarked, åpne grenser og lavere fødselskull gjør at søkertallene til høyere utdanning er mer tilbake til normalen. Det er rundt 19 000 færre søkere til høyere utdanning i år enn i fjor, som var et rekordår. 134 954 personer har søkt studieplass på en høyskole eller et universitet via Samordna opptak.

– Jeg er godt fornøyd med årets søkertall. Totalt sett er tallene tilbake på et mer normalt nivå, og det er en forventet nedgang. Under pandemien var det ikke så lett å ta seg et «pauseår» eller å reise. Når vi samtidig tar med at ungdomskullene nå er mindre, er det totale søkertallet omtrent som før korona, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Totalt er det 2,2 søkere per studieplass, og det tilbys flere studieplasser enn noen gang ved universiteter og høyskoler. Det er 62 191 planlagte studieplasser, 518 flere enn i fjor.

– Jeg er glad for at vi i år kan tilby flere studieplasser enn noensinne, det betyr at flere får oppfylt sine ønsker om høyere utdanning. Det er fremdeles mange som ønsker å studere og skaffe seg en utdanning. Dette er gode nyheter for arbeids- og næringsliv. Det er et stort behov for mer kompetanse rundt om i hele landet, sier Borten Moe.

Sykepleie er det mest populære helsefaget 

Helsefag er det utdanningsområdet med flest søkere og flest planlagte studieplasser. Sykepleie er det mest populære helsefaget, med 10 299  førstevalgsøkere, det er 7,6 prosent av alle søkere. Likevel er det 23 prosent færre som har sykepleierutdanning som førstevalg, sammenliknet med i fjor. Det er 2 førstevalgsøkere per studieplass.  

– Det er fremdeles god dekning de fleste steder i landet, med totalt dobbelt så mange søkere som plasser. Det er bra, for pandemien har virkelig vist oss behovet for dyktige og dedikerte sykepleiere. Og vi ser at det er et stort behov for sykepleiere fremover, sier Borten Moe.  

Regjeringen har fra høsten økt antallet studieplasser på sykepleie med totalt 500 plasser. 200 av disse skal gå til grunnutdanningen. De resterende 300 skal fordeles mellom grunnutdanningen og spesialsykepleierutdanningene, blant annet til utdanning av intensivsykepleiere.  

Rekordmange vil ta utdanningen sin på nett 

Totalt er det 34,2 % flere førstevalgssøkere til rent nettbaserte studier i Norge. 

Det er i år opprettet 9 nye nettstudier, med totalt 535 studieplasser. Seks av disse studiene er ved Høgskolen i Innlandet (HINN). 

– Vi trenger selvfølgelig fortsatt fulltidsstudier, men behovet for desentraliserte og fleksible utdanninger øker i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie, sier Borten Moe.  

23 av landets 60 fagskoler er også en del av dette opptaket. Totalt er det 12 246 personer som har søkt opptak til høyere yrkesfaglig utdanning gjennom Samordna opptak. For første gang er det et flertall av studentene som ønsker å studere nett- eller samlingsbasert. Over halvparten av søkerne har teknologiske fag som sitt førstevalg. 

– Fagskolene er gode på å tilby utdanninger som lar seg kombinere med jobb og som er etterspurt i arbeidslivet, sier Borten Moe.  

Flere vil bli lærer for 1. – 7. trinn 

I år er det 10 630 søkere som har en skole- og barnehagerettet lærerutdanning som sitt førstevalg. Det er en samlet nedgang på 10,4 prosent, altså litt lavere enn den nasjonale nedgangen i søkertallene på 12,4 prosent. Det er 1,3 førstevalgsøkere per studieplass til disse lærerutdanningene samlet, og det er også mange søkere som har en lærerutdanning som andre- eller tredjevalg. 

Størst er nedgangen til barnehagelærerutdanningene, med 25,6 prosent færre førstevalgsøkere. Samtidig går søkertallene til grunnskolelærerutdanningen for trinn 1- 7 opp med 6,5 prosent.  

– Jeg er imponert over innsatsen til lærerne under koronapandemien. Krisene vi har stått i de par siste årene har virkelig vist hvor viktig læreryrket er. Derfor er jeg veldig glad for at flere enn i fjor vil bli lærer for barn på 1. – 7. trinn, men jeg skulle gjerne sett enda bedre søkertall,  sier Borten Moe.  

Søkertallene til Nesna 

Fra høsten tilbyr Nord universitet barnehagelærerutdanning (BLU)  og grunnskolelærerutdanning (GLU) på Nesna, og det er planlagt til sammen 100 studieplasser. Det er i år til sammen 118 førstevalgsøkere og 341 som har Nesna på som ett av sine valg.  

– Jeg er glad for at vi i fellesskap med Nord universitet har klart å reetablere høyere utdanning på Nesna. Det er veldig bra at antall førstevalgsøkere til grunnskolelærerutdanning er på omtrent samme nivå som på Mo i fjor. Helgeland trenger dyktige lærere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe. 

Fakta

Søkertallene forteller ikke hvor mange av søkerne som er kvalifisert til de studiene de søker seg til. Dette får vi vite i slutten av juli når hovedopptaket er gjennomført og tilbudene er sendt ut.