Norsk gass og CO2-håndtering er viktig for å nå EUs klimamål

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Tirsdag møtte olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete i forbindelse med den fjerde energikonferansen mellom Norge og EU.

'
Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg møtte EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete på energikonferansen i Brussel 5. februar. Her kunne Cañete avsløre at han har tatt initiativ til en egen konferanse for CO2-håndtering i Norge til høsten. Foto: Ole Berthelsen/OED

På møtet i Brussel understreket både Arias Cañete og Freiberg betydningen av norsk gass i overgangen til et lavutslippssamfunn.

— Slik jeg ser det, vil gass spille en nøkkelrolle i den europeiske energimiksen i flere tiår fremover. Gass er pålitelig, fleksibel og prisgunstig, og har mye å tilby i overgangen til et energisystem med lave utslipp, sa Freiberg i sitt åpningsinnlegg.

CO2-håndtering del av EUs klimastrategi

I november i fjor la Europakommisjonen frem strategien om et klimanøytralt Europa til 2050 i lys av Parisavtalen.

CO2-håndtering (CCS) er definert som ett av sju teknologiske virkemidler for å nå målene i strategien. Under møtet med Arias Cañete var det også enighet om at fangst og lagring av CO2 vil være et viktig virkemiddel for at EU skal nå sine klimamål.

— Det finnes ikke et troverdig scenario som møter målene i Parisavtalen uten bred gjennomføring av CO2-håndtering i Europa. Dette er ingen unnskyldning for å utsette en forandring i energisystemet. CO2-håndtering vil heller ikke konkurrere ut fornybar energi, sier Freiberg.

'
— Slik jeg ser det, vil gass spille en nøkkelrolle i den europeiske energimiksen i flere tiår fremover, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i sitt åpningsinnlegg på energikonferansen i Brussel 5. februar. Fra venstre på bildet: Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, og EUs klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete. Foto: Norges delegasjon til EU

Konferanse om CO2-håndtering i Norge

I løpet av møtet sa kommissær Cañete at han har tatt initiativ til en konferanse om CO2-håndtering i Norge til høsten. 

— Dette er et meget positivt initiativ fra Cañete, som understreker betydningen EU gir til CCS og betydningen de tillegger Norges bidrag. En slik konferanse gir oss mulighet til å sammen identifisere gjenstående hindringer i bruk i stor skala. Samtidig vil en slik konferanse gi anledning til å synliggjøre hvordan det norske prosjektet bidrar til at Europa kan nå sine mål for utslippsreduksjoner. Jeg vil benytte anledningen til å minne EU på at vi trenger støtte, sier olje- og energiministeren.

energikonferansen deltok blant annet representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet, Enova, Gassnova og øvrige energiselskaper.