Norsk Rikstoto får fornyet tillatelsen til å tilby pengespill på hest

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norsk Rikstoto viser at de tar rollen som enerettstilbyder på alvor, og det er bra. Mange nordmenn sliter med spilleproblemer, og det viktigste med pengespillpolitikken er å forebygge alt det negative pengespill kan føre med seg. Norsk Rikstoto har gjennomført en rekke tiltak som skal redusere risikoen for spilleproblemer og spilleavhengighet, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

– Samtidig vil vi sikre at idretten og frivilligheten fortsatt kan nyte godt av overskuddet fra pengespill, sier kultur- og likestillingsministeren.

Norsk Rikstotos tillatelse til å tilby pengespill på hest videreføres for de neste ti årene. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto har dermed enerett til å tilby pengespill som krever særlig offentlig kontroll fordi de har høye premier, høy omsetning eller høy risiko for å skape spilleproblemer.

Norsk Rikstoto gir sitt overskudd videre til organisasjoner som fremmer hestesport, hestehold og norsk hesteavl.