Norsk suksess i konkurranse om havpenger

Norske forsknings- og innovasjonsaktører skal delta i 16 av 19 prosjekter i EUs nye partnerskap for bærekraftig blå økonomi. Åtte av prosjektene ledes av norske virksomheter. De norske deltakerne får totalt over 60 millioner kroner.

– Norge er en stolt havnasjon med lange tradisjoner. Det er likevel smått imponerende at vi er representert i nesten samtlige prosjekter. Dette er en anerkjennelse av den brede kompetansen på hav og bærekraft som vi har langs kysten, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Prosjektene spenner fra utnyttelse av biologiske ressurser i havet til utvikling av digitale tvillinger for sjøbasseng og arealplanlegging i havet.

Partnerskapet for bærekraftig blå økonomi har som mål å styrke den nødvendige omstillingen til en klimanøytral, bærekraftig, produktiv og konkurransedyktig blå økonomi. Partnerskapet ledes av Italia, med bistand fra Norge og Forskningsrådet.

– Uttellingen i denne utlysningen er rett og slett imponerende. De norske miljøene har lang erfaring fra internasjonalt samarbeid på hav, og her viser vi at vi er ledende i Europa. Jeg er glad for å se at det er god deltagelse fra næringslivet i prosjektene, og jeg tror at EUs partnerskap og Missions, i godt samspill med de nasjonale virkemidlene, er gode instrumenter for å videreføre satsingen på områder som er strategisk viktige for oss i Norge, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjektene ble nylig presentert på Partnerskapets første symposium. Der deltok representanter fra Europakommisjonen, europeiske land, bedrifter, forskningsinstitutter og sivilsamfunn. 

Partnerskapets andre utlysning ble nylig lansert og har frist for skissesøknader 10. April 2024. Norge deltar med 3 millioner euro i utlysningen.