Norsk Tippings overskudd fordelt - 8 millioner ekstra til innsats mot spilleproblemer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

5. april fordelte regjeringa over 6 milliarder kroner til gode formål fra Norsk Tippings overskudd i 2021.

I tillegg til idrett, kultur og frivillighet, går en andel av overskuddet til tiltak i regjeringas handlingsplan mot spilleproblemer. Denne andelen har de siste årene vært på 17 millioner kroner. Også i år er det satt av 17 millioner kroner av overskuddet til tiltak mot spilleproblemer, men Kultur- og likestillingsdepartementet har besluttet å tilføre 8 millioner kroner ekstra.

 - Titusenvis av nordmenn ødelegger sin egen økonomi og påfører både seg selv og sin familie store problemer som følge av et vanskelig forhold til pengespill. Nå styrker vi innsatsen så den totale avsetninga til tiltak mot spilleproblemer blir på hele 25 millioner kroner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Ifølge befolkningsundersøkelsene om spilleproblemer har antall problemspillere økt fra 34 000 til 55 000 fra 2015 til 2019.

– Dette er bekymringsfulle tall, som jeg tar på største alvor. Derfor er jeg glad for at vi i Norge har regulert pengespill innenfor en enerettsmodell, som tilbyr pengespill i ansvarlige former for å begrense og forebygge spilleproblemer. Da kan også overskuddet fra pengespill gå til idrett, kultur og frivillighet, og ikke i lomma på private aktører. De 25 millionene til tiltak i handlingsplanen mot spilleproblemer går blant annet til frivillige organisasjoner som arbeider med problematisk spilleatferd, slik at disse kan drifte hjelpetilbud, drive forebygging og spre informasjon, fortsetter Trettebergstuen.

En betydelig økning

Den nye pengespilloven fastsetter at minst 0,5 prosent av Norsk Tippings overskudd skal gå til tiltak etter handlingsplanen, hvilket innebærer en betydelig økning for kommende år. Men loven trer ikke i kraft før i 2023, og avsetningen som gjøres i 2023 blir først utdelt i 2024.

 - Dette er for lenge å vente for dem som sliter med spilleproblemer. Dette er enkeltmennesker som opplever å stå i en krise, og som har familier og pårørende som også påvirkes av dette. Heldigvis fins det organisasjoner og forskningsmiljøer som gjør et uvurderlig arbeid i kampen mot spilleavhengighet, men disse har behov for økte midler for å kunne videreføre og intensivere dette arbeidet. Derfor øker vi nivået allerede fra 2023, ved at vi nå legger 8 millioner kroner på toppen av de 17 millionene som er satt av fra Norsk Tippings overskudd, sier Anette Trettebergstuen.

Fordelingen av Norsk Tippings overskudd

Overskuddet fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål, og fordeles etter den såkalte tippenøkkelen. Overskuddet for 2021 fordeles slik (mill. kr.):

Idrettsformål 3292,7
Kulturformål 926,1
Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 926,1
Helse- og rehabiliteringsformål 351,8
Totalt over tippenøkkelen 5496,7
Grasrotandelen 737
Bingoformålene 36
Tiltaksplan mot spilleavhengighet  17 (+8)
Totalt til fordeling 6286,7