Norske borgere på vei fra Egypt til Norge

Utenriksdepartementet satte mandag 20. november opp en flyvning med Norwegian fra Kairo for å bistå norske borgere som har kommet ut av Gaza med hjemreise.

114 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge er om bord i flyet som nå er på vei fra Kairo til Norge. Ved ankomst Gardermoen vil de bli tatt imot av helsetjenesten og et mottaksteam fra Ullensaker kommune.

De som er om bord i flyet kom ut av Gaza sist lørdag. De har blitt ivaretatt av norske myndigheter på et mottakssenter i Kairo etter at de krysset grensa. 80 norske borgere var om bord i flyet som landet på Gardermoen sist lørdag. Utenriksdepartementet er kjent med at flere av de norske borgerne som har kommet ut av Gaza har valgt å ordne hjemreisen sin selv fra Egypt.

– Det store flertallet av dem som har bedt om bistand fra Utenriksdepartementet, er nå ute av Gaza. 217 norske borgere og personer med nær tilknytning til Norge. Det er jeg svært glad for. En stor andel av disse er barn som har levd med stor usikkerhet og under svært vanskelige forhold i lang tid,  sier utenriksminister Espen Barth Eide.

Fortsatt er det i underkant av 60 norske borgere eller personer med nær tilknytning til Norge igjen i Gaza. Det kan være ulike årsaker til at disse foreløpig ikke har krysset grensen. Å reise innad i Gaza kan være svært farlig. Hver enkelt må vurdere sin egen sikkerhet og bevegelser. Det tar tid å forflytte seg, og reiseveien kan være stengt. I tillegg er det utfordrende å kommunisere ettersom telefonnettet og internett er ustabilt. Alle som står på tidligere godkjente lister uten å ha kommet seg ut, kan krysse om de kommer seg til grensen i dag eller senere.

Utenriksdepartementet fortsetter å jobbe for at alle gjenværende norske borgere som ønsker det, skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig.