Milliardinvestering i kommunikasjon med ubåter

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge skal være en alliert å stole på. Et sterkt nasjonalt forsvar er vårt viktigste bidrag til NATO. Derfor vil vi ruste opp stasjonen i Novik sør for Bodø, som er viktig for kommunikasjon med ubåter, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

ubåt i hav
Forsvarets radiostasjon for kommunikasjon med ubåter oppgraderes. Foto: Forsvaret

Forsvarets radiostasjon for kommunikasjon med ubåter ligger i Novik, sør for Bodø. Etter over 50 års drift er det nødvendig med en større oppgradering av anlegget. Radiostasjonen bruker et svært lavt frekvensområde – VLF – for å kommunisere med neddykkede ubåter. Ny VLF-radiosender med tilhørende kontrollstasjon og annet utstyr skal nå på plass. Dessuten må det gjennomføres oppgraderinger av tekniske installasjoner og infrastruktur, kraftforsyning og nødvendige tilpassinger for integrasjon av ny radiosender i fjellanlegget.

Oppgraderingen gjøres for å sikre at ubåter fortsatt kan operere skjult. Behovet er forsterket av Norges pågående ubåtprosjekt, og ikke minst på grunn av nordområdenes økende betydning.

– Det viktigste med oppgraderingen i Novik er å sikre at Norge og NATO har en moderne og pålitelig kapasitet for å kommunisere med ubåter, sier Gram.

I forbindelse med oppgraderingen vil Norge inngå en avtale om forsvarsindustrielt samarbeid med leverandøren.  Stortinget vedtok prosjektet i 2021, men det er forsinket som følge av for stor forskjell mellom kostnadsrammen og mottatt tilbud. Rammen foreslås derfor økt med 376 millioner kroner til 1 354 millioner kroner, i investeringsproposisjonen som regjeringen legger frem i dag.