NUPI-rapport om TTIP klar

NUPIs uavhengige rapport om hvilke konsekvenser en handels- og investeringsavtale (TTIP) mellom EU og USA kan få for Norge, ble lagt frem onsdag 2. november.

Næringsminister Monica Mæland mottok TTIP-rapporten på NUPI, her representert ved Arne Melchior (t.h) og Ulf Sverdrup (i midten). Foto: Trond Viken/NFD

Rapporten kan du lese her.

-   EU og USA er Norges viktigste handelspartnere. Derfor bestilte jeg en utredning for å få mer kunnskap om hvilke konsekvenser TTIP kan få for Norge, og hvilke konsekvenser ulike norske veivalg kan få for norsk økonomi og næringsliv. Rapporten vil være et viktig bidrag til vårt videre arbeid med å vurdere hvilke veivalg som kan være aktuelle for Norge, sier næringsminister Monica Mæland.

Se presentasjonen av hovedfunnene i rapporten på YouTube

Til toppen