Ny direktør i NSM

Arne Christian Haugstøyl (49) er i statsråd i dag beskikket som direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for en periode på seks år.

Kvinne i mørk kjole og mann i blå dress tar hverandre i hendene og smiler mot kamera. Mannen holder en bukett med blomster. De står foran en gul murvegg.
Arne Christian Haugstøyl (49) er ny direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han er beskikket for en periode på seks år. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet

– Regjeringen er veldig fornøyd med at Arne Christian Haugstøyl tar på seg dette viktige samfunnsoppdraget med å lede NSM de neste årene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

– Jeg vil samtidig takke Lars Christian Aamodt for den jobben han har gjort som interimsdirektør i NSM fra årsskiftet, sier Mehl.

Med Haugstøyl får NSM en erfaren leder med bred og tung lederkompetanse innen sikkerhetsfeltet. Haugstøyl er politiutdannet og har mesteparten av sin erfaring fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), hvor han opparbeidet seg bred fag- og ledererfaring. Før det arbeidet han i flere år i ulike stillinger og roller som politibetjent i Oslo politidistrikt. Haugstøyl har de siste årene arbeidet i næringslivet og kommer fra stilling som gruppeleder i Advansia AS. Her leder han sikkerhetsrådgivere som bistår virksomheter i privat og offentlig sektor.

Haugstøyl tiltrer som direktør i NSM 2. juli. Han overtar stillingen etter Lars Christian Aamodt, som ble midlertidig beskikket i stillingen for en periode på seks måneder ved årsskiftet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet. NSM er det nasjonale fagmiljøet for IKT sikkerhet. Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en del av NSM og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. NSM har i tillegg et overordnet og sektorovergripende ansvar for forebyggende nasjonal sikkerhet og skal koordinere og føre tilsyn med sikkerhetstilstanden i virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven. NSM har en viktig rolle i å gi informasjon, råd og veiledning om forebyggende sikkerhetsarbeid til samfunnet i stort, som til den enkelte borger så vel som til private virksomheter og offentlige myndigheter.

NSM er et direktorat som er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige ansvaret er delt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.