Ny erstatningsordning for ansatte i kriminalomsorgen

Regjeringen har i dag lagt frem en lovproposisjon som vil gi ansatte i kriminalomsorgen rett til full erstatning for skader som oppstår under pålagt organisert trening og øvelse.

Ansatte i kriminalomsorgen må være skikket til å utøve makt på vegne av samfunnet for å ivareta sikkerheten til innsatte og ansatte. Trening på fysisk maktanvendelse og kritiske situasjoner er nødvendig for å sikre god kvalitet i tjenesten.

– Nå etableres en mer forutsigbar yrkesskadedekning for ansatte i kriminalomsorgen, som er bedre tilpasset kriminalomsorgens oppgaver. Dette har vært ønsket av ansatte i kriminalomsorgen lenge, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Den foreslåtte ordningen omfatter alle ansatte i kriminalomsorgen, inkludert aspiranter og ansatte ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Erstatningsordningen skal fange opp skader som ikke dekkes etter de generelle reglene i yrkesskadeforsikringsloven, og erstatningen skal utmåles som om skaden var en yrkesskade. Ordningen er foreslått administrert av Statens pensjonskasse.