Prop. 54 L (2023–2024)

Endringer i straffegjennomføringsloven (erstatning for skader under pålagt organisert trening mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til en ny bestemmelse i straffegjennomføringsloven som vil gi ansatte i kriminalomsorgen rett til full erstatning for skader som skyldes pålagt organisert trening og øvelse i fysisk maktanvendelse og håndtering av kritiske situasjoner. Den foreslåtte ordningen omfatter enhver som er ansatt i kriminalomsorgen, herunder aspiranter og ansatte ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget