Ny forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har i dag fastast ny forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap.

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund ble den  28. januar 2022 enige om at forskrift 20. juni 2019 nr. 852 om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap skulle oppheves, og at det snarlig skulle fastsettes en ny forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap. Avtalepartene ble videre enige om hvordan tilskudd til kriseberedskap skal behandles i ny forskrift.

Avtalepartene er enige om at systemet for kriseberedskap er et godt grunnlag for håndtering av beitekrisen som er under utvikling i flere områder. For å legge til rette for enkel tilskuddsbehandling slik at distriktene kan få utbetalt midlene raskt, ble avtalepartene enige om at tilskuddet overføres til distriktets eget beredskapsfond.

Avtalepartene ble enige om at i de tilfeller der distrikter allerede har sendt søknad om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap, skal disse søknadene behandles etter ny forskrift.