Forskrift om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 4. februar 2022 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Se forskriften på lovdata.no