Ny midlertidig lov og forskrift om innreiserestriksjoner trer i kraft 1. juli

Dette innholdet er mer enn 6 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Fra 1. juli 2020 trer ny midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og tilhørende forskrift, i kraft. Den nye loven og forskriften erstatter forskrift om bortvisning mv. av hensyn til folkehelsen, som oppheves fra samme dato. Loven og forskriften viderefører i all hovedsak de innreiserestriksjonene som fremgår av bortvisningsforskriften.

Den nye særloven innebærer ikke en innstramming av gjeldende bestemmelser om innreiserestriksjoner og bortvisning, men innebærer et nytt hjemmelsgrunnlag for å videreføre bestemmelser som legger begrensninger på adgangen til innreise til Norge når det er nødvendig for å trygge folkehelsen ved utbruddet av covid-19. Regjeringens siktemål er imidlertid en gradvis oppmyking.

Loven gir hjemmel for fortsatt bruk av innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen frem til 1. november 2020.