Ny ordning for utsatt innbetaling av skatter og avgifter

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen gir nå bedrifter en ny og forenklet mulighet til å få utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Den nye ordningen skal gjelde krav som forfaller i perioden mellom 1. januar og 31. mars 2022. Regjeringen foreslår samtidig å redusere forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav til 6 prosent.

– Vi ønsker å gjøre det litt lettere for de bedriftene som har hatt en krevende tid. Redusert omsetning og flere smitteverntiltak har gjort det vanskelig for mange bedrifter å betale løpende skatter og avgifter til staten. Dette rammer spesielt en del av de mindre aktørene, der hvor gjerne eieren og servitøren ofte er samme person. Regjeringen foreslår derfor en ny ordning slik at de som trenger det, kan utsette innbetalingen av skatte- og avgiftskrav som forfaller innen utgangen av mars. Vi har også valgt å redusere renten på utsatte skatter og avgifter for å redusere kostandene utsettelsen har for bedriftene noe, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Arbeidsgiveravgift, forskuddsskatt, mva og særavgifter

Regjeringen foreslår at ordningen skal gjelde for arbeidsgiveravgift med forfall 15. januar og 15. mars 2022, forskuddsskatt for upersonlige skattytere med forfall 15. februar 2022, forskuddsskatt for personlige skattytere med forfall 15. mars 2022, merverdiavgift med forfall 10. februar 2022 og særavgifter med forfall den 18. januar, 18. februar og 18. mars 2022.

For krav som forfalt før årsskiftet, for eksempel merverdiavgift med forfall 10. desember 2021, må det søkes om utsettelse etter de ordinære reglene for betalingsutsettelse.

Regjeringen foreslår at krav under den nye midlertidige utsettelsesordningen skal nedbetales avdragsvis innen utgangen av 2022. Skattedirektoratet vil fastsette nærmere betalingsfrister for avdragene.

Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav senkes til 6 prosent

Forsinkelsesrenten for skatte- og avgiftskrav reduseres til 6 prosent i perioden fra og med 15. januar til og med 31. mars 2022.