Mindre regnskog gikk tapt i 2023

Ferske tall viser en nedgang i tap av tropisk naturskog i fjor, drevet av betydelig reduksjon særlig i Brasil og Colombia. – Dette viser betydningen av politisk vilje for skogbevaring, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Global Forest Watch og University of Maryland har i dag presentert sine årlige data om tap av tropisk naturskog. Det totale skogtapet i verden er fortsatt høyt, og verdenssamfunnet må mobilisere for å støtte flere land for å oppnå raskere reduksjoner.

Tallene viser at det globale tapet av tropisk naturskog ble redusert med 9 prosent, eller 3 800 kvadratkilometer, i 2023. Dette er det laveste nivået registrert av GFW siden 2015. Samtidig viser den samme statistikken at tropisk skog fortsetter å forsvinne i høyt tempo og at skogtapet må reduseres enda raskere for at det globale målet om stans i avskoging kan nås innen 2030.

– Det er godt nytt for verden at tapet av tropisk skog har gått ned fra i fjor. Dette viser at politikk funker. Dessverre ser vi også en økning i flere land og det haster å få snudd denne trenden for å nå klima- og naturmålene verden har satt seg, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Politisk vilje til innsats i flere tropiske skogland og internasjonalt momentum gir håp for fremtiden. Blant landene som Norges Klima- og skoginitiativ har regnskogssamarbeid med, estimerer Global Forest Watch en reduksjon i skogtapet på 22 prosent.

– Dette viser at skogsamarbeidet virker, og Norge skal fortsette å ta en sentral rolle i videreutviklingen av denne typen samarbeid fremover, sier Bjelland Eriksen.

Imponerende resultater i Brasil og Colombia

De største reduksjonene i skogtapet fant sted i Brasil og Colombia, hvor sittende politisk ledelse i begge tilfeller har skogbevaring høyt på agendaen.

– Den imponerende reduksjonen i viktige regnskogsland som Brasil og Colombia og fortsatt lav avskoging i Indonesia er et resultat av sterk politisk vilje og effektive tiltak. Myndigheter, selskaper og det internasjonale samfunn må mobilisere i stort monn for å bevare og restaurere verdens unike regnskoger, sier Bjelland Eriksen.

Ifølge tallene som ble presentert i dag, ble tapet av tropisk naturskog i Brasil redusert med 36 prosent i fjor. Brasil nådde med det sitt laveste nivå siden 2015 i løpet av det første året av president Luiz Inácio Lula da Silvas ledelse.

I Colombia estimerer Global Forest Watch en reduksjon i tap av tropisk naturskog på 49 prosent sammenlignet med året før. Resultatene viser at den colombianske regjeringens helhetlige tilnærming til naturvern, fred og sosiale former bærer frukter.

I Indonesia er skogtapet fortsatt på et historisk sett lavt nivå, til tross for en økning i 2023.

Nye avskogingsfronter bidrar til fortsatt store tap

Til tross for en reduksjon på 9 prosent i 2023, er skogtapet fortsatt høyt. De siste seks årene har verden mistet 30-40 000 hektar med tropisk naturskog hvert år. I 2023 mistet vi totalt 37 000 km2 tropisk naturskog. Dette tilsvarer et område nesten på størrelse med Sveits – i en fart som tilsvarer 10 fotballbaner med skog per minutt.

Mens noen land har vist til dramatiske reduksjoner øker avskogingen andre steder. Land som Laos, Nicaragua og Bolivia opplevde en bekymringsfull økning i avskogingen i fjor. Den demokratiske republikken Kongo (DRK), som huser verdens nest største tropiske skog, mistet mer enn 5000 km2 skog i fjor, en økning på 3 prosent, ifølge Global Forest Watch.

6 år igjen til 2030

Under klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 ble over 140 land enige om å stoppe og reversere tap av skog og landforringelse innen 2030. Det haster med å beskytte den gjenværende regnskogen på grunn av den kritiske betydningen for klima, biologisk mangfold og levebrød.

Ledende land viser at god skogpolitikk fungerer. Å oppnå lignende resultater globalt vil kreve styrket innsats fra myndigheter, globale insentiver for redusert avskoging og økt innsats fra selskaper og finanssektoren for å stoppe og reversere avskogingen.

Global Forest Watch

  • Global Forest Watch (GFW) er en nettportal som regelmessig gir oppdatert oversikt over tap av skog verden over. Her gjøres analyser av skog og landareal gratis tilgjengelig for alle.
  • GFW er et samarbeid blant over 90 organisasjoner, inkludert NASA og Google, og drives av den amerikanske tenketanken World Resources Institute.
  • Norges internasjonale klima- og skoginitiativ har støttet GFW siden oppstarten i 2013.