Ny reform skal gjøre det trygt for eldre å bo lenger hjemme

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. For å møte denne økningen må samfunnet legge til rette for at eldre som ønsker det, kan bo lenger i eget hjem. Regjeringen er derfor i gang med en reform som skal gjøre det trygt å bo lenger hjemme.

-I fjor passerte vi én million pensjonister i Norge. Det er en historisk milepæl! Vi lever lenger og det blir stadig flere eldre. Mange holder seg også friskere lenger. Det er veldig bra, men det betyr også at vi må omstille oss og finner nye og bærekraftige løsninger som gjør at eldre som ønsker det kan bo lenger i eget hjem, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Det er mangel på egnede boliger for eldre, særlig i distriktene. Potensialet til universell utforming er ikke godt nok utnyttet. Det er også store variasjoner i helse- og omsorgstilbudet til eldre hjemmeboende.

Kjerkol møter beboerne Kari (t.v.) og Esther på seniorhuset i Pastor Fanges vei under lanseringen av reformarbeidet denne uken.
Kjerkol møter beboerne Kari (t.v.) og Esther på seniorhuset i Pastor Fanges vei under lanseringen av reformarbeidet denne uken. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

- De fleste eldre ønsker å greie seg selv i størst mulig grad og bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Da må vi utvikle boligløsninger som gjør at eldre opplever trygghet i eget hjem, sosial kontakt og kan ta del i nærmiljøet. Det er også viktig at hjemmetjenesten arbeider forebyggende og hjelper eldre til å mestre livet i egen bolig, sier Kjerkol.

En rapport fra NOVA viser at eldre flytter oftere fra eneboliger til mer tilgjengelige og lettstelte leiligheter. Eldre benytter imidlertid i mindre grad muligheten til å tilpasse egen bolig og gjøre den mer tilrettelagt for alderdommen.

- Like viktig som at samfunnet omstiller seg, er at hver og en av oss selv tar et ansvar for egen alderdom. Det innebærer at vi må planlegge for framtidig bosituasjon og se på hvordan vi kan tilpasse egen bolig og gjøre den mer aldersvennlig. Det må vi begynne å tenke på før behovet melder seg, sier Kjerkol.

Arbeidet med reformen vil involvere flere departementer og sektorer. Regjeringen kommer til å arrangere dialogmøter ulike steder i landet for å høste erfaringer og få innspill.

- Vi ønsker en åpen og inkluderende prosess i arbeidet med reformen. Det er i kommunene eldre bor, og det er her vi finner de gode løsningene. Vi vil derfor reise rundt og lytte til dem det gjelder. Kommuner, byplanleggere, utbyggere og ikke minst eldre selv og deres pårørende blir veldig viktige å møte, sier Kjerkol.