Endringer i reguleringen av fisket etter brosme

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å gi Fiskeridirektoratet myndighet til å gjøre endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange i nord for fartøy under 28 meter.

- Dagens regulering av brosme og lange er relativt ny, og det er behov for å gjøre justeringer underveis for å treffe riktig. Fiskeridirektoratet vil følge fisket nøye og foreta ytterligere justeringer ved behov. Jeg vil bruke sesongen til å innhente kunnskap frem mot neste års reguleringer, slik at vi får til et hensiktsmessig og bærekraftig fiske, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss.

1. april i år ble det innført endringer i reguleringen av fisket etter brosme og lange. Endringen skjedde på bakgrunn av Fiskeridirektoratets høring om tiltak for å redusere fiske av brosme og lange.

- Næringen har hatt store utfordringer med å møte begrensningene som er satt. Det gjøres derfor nå mindre justeringer for å lette på utfordringene i andre fiskerier med innblanding av disse artene, sier Sivertsen Næss.

I fisket etter brosme ber Nærings- og fiskeridepartementet om at Fiskeridirektoratet justerer opp tillatt innblanding av brosme fra 20 prosent til 40 prosent med umiddelbar virkning. I fisket etter lange gis Fiskeridirektoratet myndighet til å utsette vurderingen av om fisket etter lange bør stoppes.