Ny sjef for Forsvarets høgskole

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Brigader Dag Rist Aamoth ble utnevnt i statsråd i dag til generalmajor i Luftforsvaret, og blir beordret i stillingen som sjef Forsvarets høgskole.

Aamoth har bred operativ erfaring fra luftvernartilleriet i Luftforsvaret. Han har bekledd stillinger fra troppssjef til batterisjef ved Luftvernbataljonen på Ørland hovedflystasjon. Aamot har tjenestegjort som hovedinstruktør ved Luftverntaktisk skole. Han har vært senior pressetalsmann ved Forsvarsstaben, og tjenestegjort som assisterende hovedlærer og seksjonssjef ved avdeling militærmakt ved Forsvarets stabsskole. Han ble utnevnt til brigader i stillingen som nestleder ved kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet i 2014. Aamoth har siden 2018 tjenestegjort i sin nåværende stilling som Deputy Assistant Chief of Staff Capabilities HQ Supreme Allied Commander Transformation i Norfolk.

Brigader Aamoth har erfaring fra internasjonale operasjoner som stabssjef i Provincial Reconstruction Team i Afghanistan i 2009.

Aamoth har høyere utdanning fra master ved Kings College og Air University innenfor sikkerhetsstudier i England i 2007 og Air War College i USA i 2011.

Aamoth overtar jobben som sjef for Forsvarets høgskole 1. august 2022 etter flaggkommandør Lars Arne Auli, som har fungert i stillingen etter at generalmajor Henning André Frantzen som fikk ny stilling i Forsvarsdepartementet.

Dag Aamoth blir ny sjef for Forsvarets høgskole.
Dag Aamoth blir ny sjef for Forsvarets høgskole. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret