Ny sjef for Forsvarets spesialstyrker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Brigader Joar Eidheim ble utnevnt i statsråd i dag til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef Forsvarets spesialstyrker.

Eidheim har solid erfaring fra spesialstyrkene og startet sin karriere ved Hærens jegerskole ved Forsvarets spesialkommando. Han har blant annet tjenestegjort som fallskjermjeger, troppssjef, avdelingssjef, nestkommanderende og fungerende sjef for Forsvarets spesialkommando. Eidheim har tjenesteerfaring som instruktør og hovedinstruktør fra kampvåpenets utdannings- og kompetansesenter i Hæren. I 2010 var Eidheim Liaison Offiser ett år ved US Central Command i Tampa, etterfulgt av fire år i stillingen som J3 Director, Operations ved NATO Special Operations Headquarters i Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Ved retur til Norge i 2015 fulgte tjenestegjøring som sjef øvings- og rustningskontrollseksjon i Forsvarsstaben. Han ble i 2019 utnevnt til brigader til sin nåværende stilling som Assistant Chief of Staff Plans ved HQ Joint Force Command Brunssum.

Brigader Eidheim har erfaring fra internasjonale operasjoner gjennom flere deployeringer, som troppssjef i Stabilisation Force in Bosnia and Herzegovina i 1996, skvadronssjef i Kosovo i 1999, operasjonssjef i Afghanistan 2002, samt to kontingenter som sjef Taskforce-51 i Afghanistan i 2008 og 2009.

Eidheim har høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole II i 2006 og sjefskurset ved Forsvarets høgskole i 2015.

Eidheim overtar jobben som sjef for Forsvarets spesialstyrker etter generalmajor Torgeir Gråtrud som går av for aldersgrensen i mai.

Joar Eidheim blir ny sjef for Forsvarets spesialstyrker
Joar Eidheim blir ny sjef for Forsvarets spesialstyrker Foto: Forsvaret i Ungarn