Ny sjef investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Brigader Johan Øyvind Kvalvik ble utnevnt i statsråd i dag til generalmajor i Hæren, og blir beordret i stillingen som sjef investeringsavdelingen i Forsvarsmateriell.

Kvalvik har operativ erfaring fra flere nivå i Hæren. Han har tjenestegjort sjefsstillinger fra tropps til bataljonsnivå. Kvalvik har vært instruktør ved Hærens krigsskole og sjef for organisasjons og materiellavdelingen i Hærstaben. Han har vært Aid de Camp ved Joint Headquarters North i Stavanger, militærassistent ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger og han har vært militærassistent for Forsvarssjefen. Kvalvik har ledet arbeidet med nasjonal sikkerhetspolitikk, krisehåndtering og beredskap i forsvarsdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner. Han ble tilsatt som brigader i 2017 som leder for strukturutvikling i Forsvarsdepartementet, avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging, hvor han blant annet ledet arbeidet med det fagmilitære rådet. Kvalvik har siden 2020 tjenestegjort i sin nåværende stilling som sjef landkapasiteter i Forsvarsmateriell

Brigader Kvalvik har erfaring fra flere internasjonale operasjoner både i Makedonia, Kosovo og sist som mentor for planlegging av armekorps operasjoner i Operational Mentor and Liaison Team i Afghanistan i 2009.

Kvalvik har høyere utdanning fra Forsvarets stabsskole i 2008 og stabsskole fra US Army War College i 2016

 Johan Øyvind Kvalvik
Johan Øyvind Kvalvik. Foto: Forsvarets mediesenter