Nye frø til Svalbard styrker verdens matsikkerhet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

22 000 nye frøprøver fra 10 genbanker i Australia, New Zealand, Afrika, Midtøsten og Europa legges inn i frøhvelvet 14. februar kl 11.

Både landbruks- og matminister Sandra Borch og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim vil være til stede sammen med representanter fra Norges partnere i driften av frøhvelvet, Stefan Schmitz, administrerende direktør i Crop Trust og Lise Lykke Steffensen administrerende direktør i NordGen. Representanter fra det slovakiske forskningsinstituttet for planteproduksjon deltar også.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og landbruks- og matminister Sandra Borch bærer frøkasser inn i hvelvet.
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og landbruks- og matminister Sandra Borch bærer frøkasser inn i hvelvet. Foto: Dagmara Wojtanowicz

Verdens største frøsamling

Frøhvelvet sikrer mer enn 1,1 million frøprøver av nær 6000 plantearter som er viktig for mat og landbruk globalt. 89 genbanker over hele verden har sendt frø til Svalbard. Svalbard globale frøhvelv er verdens største og mest mangfoldige frøsamling.

– De mange ulike plantene i frøhvelvet er også viktig for norsk jordbruk, sier landbruks- og matminister Sandra Borch, For å sikre økt matproduksjon i Norge trenger vi nye klimatilpassede plantesorter og planter  som kan bidra til en mer klimavennlig produksjon.

– Småskala landbruk utgjør 75 prosent av all dyrket mark globalt. I utviklingsland produserer småbønder 80 prosent av all mat. Samtidig er fattige småbønder paradoksalt nok også mest utsatt for sult i mange land, sier Borch.

Svalbard Globale Frøhvelv
Inngangspartiet til Svalbard Globale Frøhvelv. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale

Øker global matsikkerhet

- I en tid der minst 811 millioner mennesker ikke vet om de vil få den maten de trenger hver dag, kan ikke frøbankenes betydning undervurderes. Å sikre at lokale såfrø blir både bevart og brukt, er avgjørende for å lokal matproduksjon. For hver gang vi sender nye frø til frøhvelvet på Svalbard, øker global matsikkerhet i fremtiden,  sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

– At frøsamlingen som opprinnelig ble ødelagt i Syria under borgerkrisen, bygges systematisk opp igjen etter uttak av frø fra Svalbard globale frøhvelv, viser at hvelvet fungerer som en forsikring for nåværende og fremtidig matforsyning og lokal matsikkerhet, understreker Tvinnereim.

Frøsamlingen på Svalbard blir stadig større. Denne gangen utvides samlingen med 150 nye arter. Flesteparten av disse er fôrplanter fra Australian Pastures Genebank i Australia. Fra det tyske institituttet for plantegenetikk og planteforskning i Leibniz (IPK) kommer også  50 arter som ikke finnes i hvelvet fra før.

For første gang vil filmstrimler som inneholder informasjon om frøidentitet og annen verdifull informasjon festes til frøboksene.
For første gang vil filmstrimler som inneholder informasjon om frøidentitet og annen verdifull informasjon festes til frøboksene. Foto: Dagmara Wojtanowicz

Bygger opp igjen tapte frøsamlinger

Fra senteret for jordbruksforskning for tørre områder (ICARDA) kommer ca 6000 frøposer. ICARDA har tatt ut frø i 2015, 2017 og 2019 for å bygge opp igjen en frøsamling som gikk tapt i Syria der.  Gjenoppbyggingsarbeidet skjer blant annet i Libanon og Marokko. Med denne forsendelsen er ICARDA oppe i cirka 100 000 frø igjen, på nivå med det de hadde lagret før de begynte å ta ut frø som følge av borgerkrigen i Syria.

I dag er Sudan et av landene i verden som er mest utsatt for mer tørke og mindre forutsigbart regn, parallelt med en ekstremt vanskelig politisk og humanitær situasjon. Derfor er det ekstra viktig at en kasse med blant annet hirse- og sorghumfr fra Sudan blir deponert i denne runden.

Nordiske frø til Svalbard

Statsrådene vil være med å bære inn frø som stammer fra nordiske land. Blant disse er svedjerug som i siste øyeblikk ble sikret fra å gå tapt. Svedjerug eller Finnrug er rugtypen som svedjebrukere hadde med seg østfra til skogområder i den østre delen av Sør-Norge for et par hundre år siden.

Også frø av en fjelltimotei (Phleum alpinum), en sjelden art fra Hardangervidda inngår. Fjelltimotei er en viktig slektning til Timotei, som er vårt viktigste fôrgras. I dag brukes den til regevetering av arealer etter anleggsarbeid i fjellet.

Statsrådene vil også bidra til å sikre frø av pipeløk (Allium fistulosum). Den finnes naturlig på gresstak på noen få lokaliteter i og omkring Gudbrandsdalen, en matplante som har fått økt interesse de seneste årene.

Svalbard globale frøhvelv er etablert og eid av Norge. Den operative driften er basert på et partnerskap mellom Landbruks- og matdepartementet, Crop Trust og Nordisk genressurssenter (NordGen).

Pressekontakter:

Frøene på plass i hvelvet.
Frøene på plass i hvelvet. Foto: Svalbard Global Seed Vault/Riccardo Gangale