Nye krav i havbruksregelverket skal bidra til økt bærekraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i havbruksregelverket.

- Nå innfører vi enkle endringer for å øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Det gjelder blant annet nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming av fisk, i tillegg til bruk og utslipp av legemidler. Rømming er en av de store miljøutfordringene for næringa og derfor har dette vært et viktig arbeid for meg å bidra til bedring på. Norsk havbruksnæring er allerede svært bærekraftig, men med dette har jeg troen på at vi blir enda bedre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Endringene innebærer en utvidelse av det personelle virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften, innføring av nye krav for å hindre, oppdage og begrense rømming, endring av krav ved bruk og utslipp av legemidler, endring av forskrift om reaksjoner, sanksjoner med mer ved overtredelse av akvakulturloven, samt tilpasninger av regelverket for havbruk til havs.

Endringen bidrar til å sikre næringens bærekraft ved å konkretisere aktørenes krav og plikter ved gjennomføring av aktiviteter som kan medføre risiko for rømming. Videre samles krav og plikter for innehaver av akvakulturtillatelser og vare- og tjenesteleverandører når det gjelder bruk og utslipp av legemidler.

Mer informasjon om endringene finner du på fiskeridirektoratet.no