Nye medlemmer til styret for Riksteatret

Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt nye medlemmer til styret for Riksteatret for perioden 2024–2027. Randi Eek Thorsen er oppnevnt som ny styreleder.

 - Riksteatret har en viktig rolle i norsk kulturliv. Teateret skal tilby profesjonell scenekunst i hele Norge og supplere det øvrige scenekunsttilbudet, slik at flere får tilgang til kunst av høy kvalitet. Riksteatret er også en aktiv samarbeidspartner for ulike aktører i scenekunstfeltet. Jeg er glad for å ha fått på plass et nytt styre med så bred og relevant kompetanse som kan ta fatt i oppgavene som ligger foran teateret, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

 - Jeg vil samtidig takke avtroppende styreleder Stephan L. Jervell for godt arbeid og en grundig og god innsats siden 2012, sier Jaffery.

Styrets sammensetning:

Styreleder

Randi Eek Thorsen, Oppland

Nestleder

André Wallan Larsen, Nordland

Styremedlem

Hannah Wozene Kvam, Oslo

Styremedlem

Lars Leegaard Marøy, Hordaland

Styremedlem

Christina Hætta, Finnmark

Oppnevnt etter forslag fra de ansatte (for perioden 2023–2026):

Styremedlem

Silje Vigerust Vinjar

Varamedlemmer

Cathrine Godager, Mette H. Blom, Elise Henden

Styremedlem

Henrik Gjøsæter

Varamedlemmer

Rasmus Feidje, Morten Serigstad

Riksteatret er Kultur- og likestillingsdepartementets underliggende virksomhet på scenekunstområdet. Medlemmene oppnevnes for fire år, og består av fem medlemmer oppnevnt av departementet og to medlemmer med vara oppnevnt etter forslag fra de ansatte.