Nye prinsipper for oppnevning av styrer for helseforetakene

Regjeringen har besluttet at de eieroppnevnte styremedlemmene i de regionale helseforetakene og sykehusene skal velges på bakgrunn av kvalifikasjoner. Kravet om at et flertall av styremedlemmene skal oppnevnes blant politikere, oppheves. Endringen vil formelt tre i kraft i forbindelse med oppnevning av nye styrer i 2014.

Til nå har et flertall av de eieroppnevnte styremedlemmene til de regionale helseforetakene og sykehusene blitt oppnevnt blant politikere foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette vil regjeringen bort fra.

- Kravet om at et flertall av kandidatene til styrene skal være politikere, begrenser handlingsrommet til eier i forhold til å utnevne styremedlemmer med annen nødvendig kompetanse som trengs for å lede de største, og mest komplekse virksomhetene vi har, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Regjeringen ønsker også å redusere antall styremedlemmer både i de regionale helseforetaksstyrene og sykehusstyrene.

- Dagens ordning har ført til at styrene har blitt for store – det overordnede hensynet har blitt å balansere partipolitisk tilhørighet, geografisk fordeling og kjønn. Størrelsen på styrene har i flere sammenhenger vært til hinder for gode prosesser og grundige diskusjoner, sier Høie.

Styring av spesialisthelsetjenesten krever tydelige roller og ansvar – og det kreves også kompetente, velfungerende styrer. Styrene må opptre som et kollegium med kompetanse og kvalifikasjoner til å gjøre gode beslutninger for sykehusene og befolkningen.

- Politisk kompetanse er også viktig i styrene fremover. Det vil derfor bli oppnevnt personer til styrene med politisk erfaring, men uten at de knyttes til et bestemt parti. Jeg vil også legge vekt på å unngå rollekonflikter. Mange av dem som er styremedlemmer har vist at de bidrar positivt i styrene og vil bli oppnevnt på ny, sier Høie.

Brev til RHF-ene

Brev til fylkeskommunene

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen