Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye retningslinjer bidrar til å oppnå klimaløfter

FNs mat og landbruksorganisasjon, FAO, har utviklet tilleggsretningslinjer til FNs rammekonvensjon om klimaendringer. Retningslinjene skal bidra til å støtte utviklingsland, ved at landbruket inngår i nasjonale tilpassningsplaner og gjøres mer adaptive.

FAO peker på at langsiktig tilpasningsplanlegging er avgjørende for å møte klimaendringene i landbruket og bidrar til å ivareta matsikkerheten for fremtidige generasjoner. Jordbrukssektoren er ofte den økonomiske ryggraden i utviklingsland, og må fortsette å være en sentral driver. FAOs nye retningslinjer er utformet for nasjonale planleggere, landbruks-, skogs- og fiskerimyndigheter og FN. Retningslinjene skal bidra til klimatilpasning, redusere klimagass utslipp, og nå bærekraftige utviklingsmål i landbrukssektoren.

I juli skal landbruks- og matminister Jon Georg Dale delta på FAOs generalkonferanse. Antibiotikaresistens, matsikkerhet og klima er blant temaene som blir diskutert.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale Foto: Torbjørn Tandberg

FAO er den sentrale kunnskapsorganisasjonen globalt for mattrygghet, og spiller en viktig rolle i å utforme politiske råd og bidrar til å utvikle globale retningslinjer for økt mattrygghet og -sikkerhet. Norge er en betydelig bidragsyter til FAO og deltar i styringen av organisasjonen i fagkomiteer, Rådet og Generalkonferansen.

FNs bærekraftmål nr 2 Utrydde sult.
  
  
FNs bærekraftsmål 

FNs 17 bærekraftsmål fram mot 2030 ble vedtatt av Høynivåforumet for bærekraftig utvikling som ble avholdt under FNs Generalforsamling i september 2015. Målene er universelle og gjelder for alle land, også Norge. Som ett av de første land skal Norge rapportere til FN om hvordan vi følger opp bærekraftsmålene. Landbruks- og matdepartementet har koordineringsansvaret for FNs bærekraftsmål nr 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.
Til toppen