Nye styremedlemmer i NRK

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

På dagens generalforsamling i NRK ble Åsne Havnelid og Arild Grande valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer. Styreleder Birger Magnus og styremedlemmene Veslemøy Tvedt Fredriksen og Shahzad Abid ble gjenvalgt for to år.

- Jeg er glad for at Havnelid og Grande har takka ja til å bli medlemmer i NRKs styre. Havnelid har bred operasjonell ledererfaring blant annet fra Norsk Tipping og styreerfaring. Grande har politisk erfaring fra 4 perioder som stortingsrepresentant.  Deres erfaringer og kompetanse vil gi verdifulle bidrag til styrets arbeid. Jeg vil samtidig takke styremedlemmene Randi B. Sætershagen og Geir Bergkastet for innsatsen de har lagt ned i styret, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Styret for NRK for perioden 20. juni og frem til generalforsamling i 2024 er slik:

Birger Magnus, styreleder

Åsne Havnelid, nestleder

Arild Grande

Veslemøy Tvedt Fredriksen

Shahzad Abid

Ansatterepresentanter:

Lars Toverud

Tor Egelien

Elin Fossum