Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nye veiledere for råd for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

– Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge er ofte underrepresentert i lokaldemokratiet. Derfor er det viktig med medvirkningsråd som gjør at deres synspunkter kommer frem, sier kommunalminister Monica Mæland. Nå lanseres veiledere for disse medvirkningsrådene.

Brukermedvirkning handler om at ulike grupper har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som gjelder dem. I fjor vedtok Stortinget en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom.  

Forskrift om medvirkningsordningene ble fastsatt i juni i år. Nye medvirkningsråd skal velges i hver kommune og fylkeskommune i løpet av høsten.

− Det nye regelverket for medvirkningsrådene skal være enkelt å bruke. Men det er ikke alltid like lett å lete etter bestemmelser i både kommuneloven og en forskrift. Vi har derfor laget veiledere som gir god oversikt over reglene for rådene og hvilke plikter kommune har, sier Mæland.

I tillegg gir veilederne mange gode eksempler på hvordan rådene og andre deler av kommunen kan arbeide.

I arbeidet med veilederne har personer og organisasjoner som representerer henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom deltatt og kommet med innspill. Innspillsgruppene har blant annet kommet med gode eksempler som er med i veilederne.

Veilederne er laget i samarbeid mellom ulike departementer og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen