Nytt HelseOmsorg21-råd er på plass

HelseOmsorg21-rådet skal fortsette å legge til rette for samarbeid om helse- og omsorgsforskning, innovasjon og næringsutvikling. Rådet skal bidra til god folkehelse, effektive og bærekraftige helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet og det skal bidra til verdiskaping.

– Jeg er glad vi nå har et nytt råd på plass, og at Per Morten Sandset vil fortsette som leder, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. - Når vi skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjeneste trenger vi gode arenaer for dialog mellom det offentlige og næringslivet, mellom stat og kommune og mellom tjenestene våre og dem som bruker den. HelseOmsorg21-rådet fungerer svært godt for slik dialog og for initiativer på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Rådet har nå en sammensetning som består av noen eksisterende medlemmer, men også nye medlemmer. Dette gir Rådet både kontinuitet og nye perspektiver.

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med et mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. HelseOmsorg21-rådet ble første gang oppnevnt i 2015 og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene, det eneste i sitt slag på nasjonalt nivå. Forskningsrådet er sekretariat for rådet.

HelseOmsorg21-rådet i perioden 2024 – 2028

Rådet består av sentrale folke fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner:

 • Leder er viserektor Per Morten Sandset, UiO, Oslo
 • Prorektor Toril Nagelhus Hernes NTNU, Trondheim
 • Rektor Pia Bing-Jonsson, USN, Åsgårdstrand
 • Direktør Guri Rørtveit, FHI, Oslo
 • Kommunaldirektør Magne Nicolaisen, Tromsø kommune, Tromsø
 • Avdelingsdirektør Mari Trommald, KS, Oslo
 • Leder og fastlege Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital, Trondheim
 • Fagdirektør Bjørn Egil Vikse, Helse Vest, Haugesund
 • Leder Tarje Bjørgum, Abelia, Oslo
 • Partner og investeringsrådgiver Øivind Enger, Sarsia Seed, Bergen
 • Administrerende direktør Leif Rune Skymoen, LMI, Bærum
 • Daglig leder Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger
 • Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen, Oslo
 • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Professor Esperanza Diaz, innvandrerhelse, UiB, Bergen