Nytt kapittel for grønn omstilling i prosessindustrien

Strategiforumet Prosess21 ble etablert i 2018 for å bidra til utslippskutt i prosessindustrien. Styringsgruppen har nå fått en ny sammensetting og et nytt mandat som speiler Norges forpliktelse til å nå klimamålene innen 2050.

– Prosessindustrien er viktig for Norge og har en unik mulighet til å lede an i den grønne omstillingen. Vi skal ha verdens reneste og mest moderne og energieffektive prosessindustri, basert på høyteknologiske løsninger og stor verdiskaping. Med det nye mandatet for Prosess21 forsterker vi innsatsen for å sikre at industrien ikke bare fortsetter å skape verdier, men på sikt blir en verdensleder i det karbonnøytrale globale markedet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Prosess21 er en viktig del av en langsiktig tverrpolitisk satsing for å møte klimautfordringene og sikre fremtidig industriell vekst og konkurranseevne i Norge.

Den nye styringsgruppen ledes av Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem og består av ledere fra industri, forskning og partene i arbeidslivet. Prosess21 tilknyttes også en referansegruppe med sentrale etater fra virkemiddelapparatet.

– Det er bra og viktig at arbeidet i Prosess21 fortsetter med et nytt mandat. Etter forrige rapport har vi hatt en energikrise som tydeliggjør behovet for økt tilgang på fornybar energi, til konkurransedyktig pris. EU har definert mer ambisiøse klimamål og innført en karbontoll (CBAM) som påvirker europeisk industri. Det pågår samtidig et globalt grønt subsidiekappløp gjennom for eksempel IRA. Vi trenger å se på hvordan Norge kan sikre en konkurransedyktig prosessindustri som både kutter egne utslipp og leverer kritiske råvarer til det grønne skiftet, i dette endrede globale bildet, sier Håvard Moe, som leder styringsgruppen.

PROSESS21

Styringsgruppen består av følgende personer:

 • Håvard Moe (leder), teknologidirektør, Elkem
 • Trude Sundset, teknologidirektør, Hydro
 • Lise Winther, SVP Upstream projects and technologies, Yara Clean Ammonia
 • Stina Torjesen, bærekraftsdirektør/førsteamanuensis, Morrow Batteries/Universitetet i Agder
 • Nina Dahl, forskningssjef, Sintef
 • Tine Uberg Nærland, forskningsdirektør, IFE
 • Susanne Nævermo-Sand, leder for bærekraft og strategi, Celca Nordic
 • Øyvind Gregersen, dekan, NTNU
 • Are Tomasgaard, LO Sekretær, LO
 • Ole Børge Yttredal, direktør, Norsk Industri
 • Ole B. Hoen, klyngeleder, Kongsberg Innovasjon
 • Knut Harald Bakke, Director Investor Relations, Borregaard

Prosess21 skal gi myndighetene og industrien råd om hvordan vi kan redusere klimagassutslipp fra prosessindustrien i tråd med overgangen til et lavutslippsamfunn i 2050, samtidig som det legges til rette for bærekraftig omstilling, vekst og verdiskaping.

Arbeidet inkluderer vurderinger, oppdateringer og utdyping av kunnskapsgrunnlaget, identifisering av konkrete tiltak for industri og myndigheter, og bidrag til oppfølging av regjeringens satsinger på et Grønt industriløft og klimapartnerskap med næringslivet.

Prosess21 skal også se på de samlede rammevilkårene og virkemidlene for prosessindustrien i Norge, opp mot vilkårene i EU, USA og Kina.

Bilde av en gruppe mennesker, inkludert klimaministeren og statssekretæren i NFD
The new steering group of Prosess21 at a meeting in the Ministry of Trade, Industry and Fisheries on Friday, February 23. Minister of Climate and Environment Andreas B. Eriksen and State Secretary Anne Marit Bjørnflaten were present. Foto: NFD