Nytt medlem i Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt Vigdis Vandvik som nytt medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU).

Etikkrådet gir råd til Norges Bank om observasjon og utelukkelse av selskaper fra SPU basert på retningslinjer fastsatt av Finansdepartementet. Sammensetningen av Etikkrådet skal sikre at rådet har god og bred kompetanse for å kunne utføre sitt oppdrag.

Etikkrådet vil fra 1. september 2022 ha følgende sammensetning:

  • Johan H. Andresen (leder, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2023)
  • Svein Richard Brandtzæg (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2025)
  • Cecilie Hellestveit (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2023)
  • Siv Helen Rygh Torstensen (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2025)
  • Vigdis Vandvik (medlem, oppnevnt t.o.m. 31. mai 2025)