Nytt styre for Oslo-filharmonien 2024-2027

Kultur- og likestillingsdepartementet har oppnevnt statlige representanter til styret i Oslo-filharmonien for perioden 2024 til 2027. Kristin Skogen Lund er gjenoppnevnt som styreleder. Mathis Grimstad og Stefan Forsberg er oppnevnt som nye styremedlemmer. Styremedlem Trude Marit Risnes er gjenoppnevnt.

De statlige styrerepresentantene 2024-2027

Styreleder

Kristin Skogen Lund, Oslo

Styremedlem

Trude Marit Risnes, Stavanger

Styremedlem

Mathis Grimstad, Oslo

Styremedlem

Stefan Forsberg, Stockholm, Sverige

1. varamedlem

Namik Mačkić, Oslo

2. varamedlem

Ingvild Ranum, Oslo