Nytt veikart skal hjelpe teknologinæringen med å peke retning for innovasjon og verdiskaping

Næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung la i dag frem planer for et nytt veikart for teknologinæringen.

Næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung
Næringsminister Jan Christian Vestre og digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung. Foto: NFD / David Berg Tvetene

De muliggjørende og dype teknologiene, som inkluderer kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og kvantesystemer, representerer en ny bølge av innovasjon med mange muligheter for både samfunnet og næringslivet. NHOs nylig utarbeidede rapport understreker at rask implementering av avansert teknologi, blant annet kunstig intelligens, kan resultere i en betydelig verdiøkning for næringslivet.

- Initiativet er en respons på den voksende oppmerksomheten rundt dype teknologier og potensialet det har for verdiskaping. Med dette veikartet vil vi enklere kunne utnytte mulighetene som ny teknologi gir, til å løse store utfordringer og skape nye jobber, samtidig som vi rammer inn bruken til det beste for samfunnet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Regjeringen jobber allerede med en egen nasjonal digitaliseringsstrategi, som skal dekke alle sektorer. Veikartet vil bli et tillegg til det arbeidet som gjøres med strategien, siden veikartet skal se nærmere på noen spesifikke områder, og særlig de dype teknologiene sin betydning for det teknologitunge næringslivet.

- Når vi har det ferdige veikartet, har vi et godt bilde av hva næringen trenger av rammebetingelser og kompetanse for å kunne benytte avansert teknologi, med et særlig stort potensial for nyskaping, verdiskaping og samfunnsnytte, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringen har selv etterlyst en egen næringslivsrettet plan for de som jobber med de dype teknologiene. Veikartet skal bli en viktig ressurs, og det vil gi retning for en ansvarlig og bærekraftig utnyttelse av avansert teknologi i Norge.

- Samtidig med mulighetene de gir, bringer disse teknologiene også med seg betydelige utfordringer. Digital sikkerhet blir svært viktig fremover. Veikartet skal bidra til å gi næringslivet gode forutsetninger for å håndtere dette landskapet, sier næringsministeren.