Offentlig ettersyn og høring av forslag til statlig reguleringsplan for Nye Oslo universitetssykehus på Gaustad og Aker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har besluttet at reguleringsprosessene for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker ved Oslo universitetssykehus skal behandles som statlig reguleringsplan. Dette innebærer at rollen som planmyndighet er overført fra Oslo kommune til Kommunal- og distriktsdepartementet. Kommunal- og distriktsdepartementet har gitt tilslutning til å legge planforslaget fra forslagsstiller Helse Sør-Øst ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Det er lagt til grunn at høringen gjennomføres i regi av Helse- og omsorgsdepartementet.

Dette er andre gang reguleringsplanene er på offentlig ettersyn og høring. Det foreligger nå reviderte planforslag på bakgrunn av tidligere innkomne innspill både for nytt sykehus på Gaustad og nytt sykehus på Aker. Formålet med nytt offentlig ettersyn og høring er å få innspill på de endringer og justeringer som er implementert i planene etter forrige offentlige ettersyn.

Les høringsdokumentene: