Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2013

Fra statsråd 14., 21., og 28. september 2012 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2013.

Fra statsråd 14. september 2012 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2012-2013) – for budsjettåret 2013
(departementenes fagproposisjoner):      

Arbeidsdepartementet

            Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2690
            Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
           (Pressemeldinger)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

            Utgiftskap.:    800-868, 2530
            Inntektskap.: 3821, 3822, 3842, 3846, 3855, 3856, 3858, 3859
            (Pressemeldinger)

Fiskeri- og kystdepartementet

            Utgiftskap.:    1000-1070, 2415 og 2540
            Inntektskap.: 4000-4070, 5575 og 5610
            (Pressemeldinger)

 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

            Utgiftskap.:    1-2, 1500-1592 og 2445
            Inntektskap.: 4510-4592 og 5445-5446
            (Pressemeldinger)       

Forsvarsdepartementet

            Utgiftskap.:    1700-1795
            Inntektskap.: 4700-4799
            (Pressemeldinger)

Helse- og omsorgsdepartementet

            Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
            Inntektskap.: 3703-3751, 5572 og 5631
            (Pressemeldinger)

Justis- og beredskapsdepartementet

            Utgiftskap.:    61, 400-491
            Inntektskap.: 3061, 3400-3490
            (Pressemeldinger)

Justis- og beredskapsdepartementet

           For budsjettåret 2013
           Svalbardbudsjettet
           (Pressemeldinger)          

Kommunal- og regionaldepartementet

            Utgiftskap.     :           500-587, 2412
            Inntektskap.: 3500-3587, 5312, 5615-5616
            (Pressemeldinger)

Kulturdepartementet

            Utgiftskap.:    300-339
            Inntektskap.: 3300-3339, 5568
            (Pressemeldinger)

Kunnskapsdepartementet

            Utgiftskap.:    200-288 og 2410
            Inntektskap.: 3200-3288, 5310 og 5617
            (Pressemeldinger)

Landbruks- og matdepartementet

            Utgiftskap.:    1100-1161
            Inntektskap.: 4100-4162, 5576, 5651 og 5652
            (Pressemeldinger)

Miljøverndepartementet

            Utgiftskap.:    1400-1474 og 2465
            Inntektskap.: 4400-4471 og 5578
            (Pressemeldinger)         

Nærings- og handelsdepartementet

            Utgiftskap.:    900-960, 2421, 2426, 2429 og 2460
            Inntektskap.: 3900-3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5614, 5625, 5629 og 5656
            (Pressemeldinger)       

Olje- og energidepartementet

            Utgiftskap.:    1800-1870, 2440, 2442 og 2490
            Inntektskap.: 4800-4833, 5440, 5490, 5680 og 5685
            (Pressemeldinger)

Utenriksdepartementet

            Utgiftskap.     :           100-172
            Inntektskap.: 3100
            (Pressemeldinger)

Fra statsråd 21. september 2012 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2012-2013) – for budsjettåret 2013
(departementenes fagproposisjoner):             

Samferdselsdepartementet

            Utgiftskap.:    1300-1380
            Inntektskap.: 4300-4380, 5611, 5618, 5619, 5622 og 5624
            (Pressemeldinger)        

Fra statsråd 28. september 2012 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet

Prop. 1 S (2012-2013)
for budsjettåret 2013
Statsbudsjettet

Prop. 1 LS (2012-2013)
for budsjettåret 2013
Skatter, avgifter og toll 2013

Meld. St. 1 (2012-2013)
Nasjonalbudsjettet 2013

Prop. 1 S (2012-2013) – for budsjettåret 2013
(departementets fagproposisjon):
Finansdepartementet
            Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1651
            Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4638, 5341, 5580, 5605 og 5693

(Pressemeldinger)

Statsministerens kontor

Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2012:

Hans Majestet Kongens tale til det 157. Storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikets tilstand).

 

 

Til toppen