Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2013

Styrket beredskap på Svalbard

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Ny helikopterhangar er en viktig del av årets forslag til Svalbardbudsjett. – Vi vil gjøre redningstjenesten mer robust, gi bedre responstid og sikre redningsmannskapene større grad av sikkerhet, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo. Dette er også en del av Regjeringens nordområdesatsing.

 

Ny helikopterhangar
For å styrke redningstjenesten på Svalbard skal det fra 2014 leies to store likeverdige helikoptre. I dag har Sysselmannen ett stort og ett mellomstort helikopter. Det ble i revidert nasjonalbudsjett bevilget 14 millioner kroner for å starte grunnarbeidet med ny hangar. Regjeringen foreslår nå å bevilge midler til bygging av helikopterhangaren (av hensyn til anbudskonkurransen oppgis ikke det konkrete beløpet). Dette er i tråd med St.meld. nr. 22 om Svalbard hvor det fremgår at Longyearbyen vil få økt betydning som base for redning og beredskap i Arktis.

 

Høye miljømål på Svalbard
Det ble i fjor satt i gang et treårig byggeprosjekt av renseanlegg ved kullkraftverket i Longyearbyen. Renseanlegget er kostnadsberegnet til 73,1 millioner kroner. Budsjettforslaget er på 30 millioner kroner for 2013. Renseanlegget er planlagt ferdigstilt i 2014 og vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

 

Tjenestefartøy
Tjenestefartøyet til Sysselmannen er også en viktig ressurs i rednings- og beredskapssammenheng. I tillegg er fartøyet helt avgjørende i Sysselmannens myndighetsutøvelse på øygruppen. Gjeldende kontrakt om leie av fartøy utløper i 2013 og det er behov for å inngå ny kontrakt om leie av tjenestefartøy. Regjeringen foreslår derfor at Justis- og beredskapsdepartementet i 2013 kan inngå en ny kontrakt med virkning fra 2014.

 

Nødvarsling
Oppgradering av nødvarslingssystemet COSPAS-SARSAT vil gi en mer effektiv redningstjeneste ved at nødsignaler vil angi en mer nøyaktig posisjonsangivelse av den nødstedte og raskere bli formidlet til Hovedredningssentralen Nord-Norge. Det vil også få betydning for Svalbard med tilstøtende havområder.

 

 

Til toppen