Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Statsbudsjettet 2013

Mer trygghet og bedre beredskap 

Regjeringen fortsetter arbeidet for å skape mer trygghet og mindre kriminalitet og foreslår å styrke budsjettet med 713,1 millioner kroner. Store deler av økningen går til oppfølging av 22. juli-kommisjonens forslag til bedre beredskap. I tillegg foreslår regjeringen en milliardinvestering i nye redningshelikoptre.
 

Regjeringen prioriterer arbeidet med datasikkerhet, og dobler kapasiteten hos NorCERT. Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Regjeringen prioriterer arbeidet med datasikkerhet, og dobler kapasiteten hos NorCERT.
Foto: Nasjonal sikkerhetsmyndighet
 

  

Pressemeldinger

  

Hoveddokumenter

Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag 
Prop 1 S (2012-2013) Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardbudsjettet
Prop 1 S (2012-2013) Svalbardbudsjettet

Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)  
Prop 1 S (2012-2013) 

Nasjonalbudsjettet
Meld. St. 1  (2012-2013)

    

Mer om statsbudsjettet

statsbudsjettet.no – Finansdepartementets nettside om statsbudsjettet, med alle dokumenter, spørsmål og svar, og A til Å om statsbudsjettet.

  

 

Til toppen