Meld. St. 1 (2012–2013)

Nasjonalbudsjettet 2013

Nasjonalbudsjettet 2013

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no