Meld. St. 1 (2012–2013)

Nasjonalbudsjettet 2013

Nasjonalbudsjettet 2013

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget