Offisielt frå statsrådet 14. desember 2021

I statsrådet i dag vart det fastsett endringar i covid-19-forskriften.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 14. desember 2021. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Barne- og familiedepartementet
Prop. 40 L (2021-2022)
Midlertidig lov om tilpasninger i regelverket for barnevernet og fylkesnemnda for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19.

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).