Økning i øvre prisgrense for tomat

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Partene i jordbruksavtalen er enige om følgende protokoll:

«Partene viser til at den ekstraordinære veksten i produksjonskostnader kan medføre reduksjon i norsk produksjon av tomater. For å gi produsentene mulighet for inndekning av kostnadsveksten er partene enige om å heve øvre prisgrense for tomat fra 12 til 19 pst. for perioden 9. mai – 30. juni. Denne perioden er gjenværende del av målprisåret 2021/2022 for tomat, jf. gjeldende jordbruksavtale.»

Tomater
Tomater Foto: Torbjørn Tandberg